Savršen za poslovne događaje! Subotica je profesionalna a opet tako uzbudljiva. Veliko iskustvo, tradicija i moderni objekti čine dobitnu kombinaciju za vaš događaj. Ishodi su fantastični, uverite se u to!
   Da li ste u potrazi za načinima povećavanja značaja vašeg događaja i smanjenja troškova? Dobrodošli u Suboticu!
  Pozivamo vas, da budete privilegovani i da organizujete događaj u domu mnogih naroda. Subotica je žarište lepote Vojvodine!

Stručni skup

Subotica, konferencijska sala hotel Patria , 17-18 maj 2012.god.

ORGANIZATORI:
Saobraćajni fakultet, Univerziteta u Beogradu – Katedra za saobraćajno inženjerstvo,
i Air travel, Sombor.

Uz podršku
SETREF-a (Forum za istraživanja u saobraćaju jugoistočne Evrope)

PRESEDAVAJUĆI SAVETOVANJA Prof dr Smiljan Vukanović,dis

 

Preliminarna koncepcija jubilarnog savetovanja je rad po radionicama i to:

I dan 17.05.2012

Otvaranje savetovanja 10.30-10.50
Prva radionica od 11-12.30h, UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM, Prof dr Smiljan Vukanović, Jelena Popović dis. Tamara Đukić dis.
1. Aktivni sistemi Upravljanja i regulisanja saobraćaja (ATM)
2. ITS u funkciji povećane efikasnosti i bezbednosti saobraćaja
3. Upravljanje zagušenjima u saobraćaju

Druga radionica od 12.45-14.15h, SAOBRAĆAJNO PROJEKTOVANJE, prof dr Branko Stanić, Ana Trpković dis.
4. Redizajniranje ulica, puteva i raskrsnica,tuneli i označavanje tunela
5. Pešački i biciklistički tokovi

Treća radionica 16.15-17.45h, PLANIRANJE SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE, Prof dr Jadranka Jović, Ivan Ivanović dis, Dragana Grujičić dis.
6. Istraživanje i planiranje transportnih zahteva
7 Planiranje infrastrukture i upravljanje saobraćajem namenjenom osobama sa posebnim potrebama
8 Zaštita životne sredine i ekološki pokazatelji u saobraćaju

Četvrta radionica 18-19.30h,TEORIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA, KAPACITET I VREDNOVANJE, prof dr Vladan Tubić, Mario Vidas dis.
9. Vrednovanje u saobraćaju, nove procedure
10 Novi modeli saobraćajnog toka, metode proračuna kapaciteta

Svečana večera za učesnike Savetovanja, od 20.30h

II dan 18.05.2012

Peta radionica 10.15-11.45h, PARKIRANJE, POLITIKA PARKIRANJA, prof dr Nada Milosavljević, Jelena Simčević dis.Mr. Darko Vujin
11. Parkiranje, politika parkiranja
12 Normativi u parkiranju

Sesta radionica 12.15-13.30h, ISTRAŽIVANJA U SAOBRAĆAJU, Mr Nikola Čelar, Mr Vladimir Đorić
13 Istraživanja u saobraćaju
14 Simulacije i pouzdanost dobijenih rezultata
15 Radovi mladih inženjera

Plenarna sednica 12.30-13.30h, Moderatori Tomislav Mihajlović, dipl.inž, Vlada Rakočević dipl.inž, Predrag Arsić, dipl.inž

MESTO I ULOGA SAOBRAĆAJNIH STRUČNJAKA U PLANIRANJU, PROJEKTOVANJU I IZGRADNJI OBJEKATA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE.

16.00-18.00h. Komercijalne prezentacije

18.15h. Zatvaranje Savetovanja

17.05-18.05
0d 9-19h Izložba saobraćajne opreme proizvođača iz Srbije i susednih država

 

PRIJAVA RADOVA

Abstrakte radova (tri strane na srpskom plus abstrakt na engleskom jeziku ,font 12, normalni prored) slati na e-mail adresu tes12@sf.bg.ac.rs do 01.04..2012. Uz abstrakt navesti i broj radionice za koju je abstrakt namenjen kao i osnovne podatke o autoru. Saopšteni radovi biće, posle Savetovanja i izvršene recenzije, štampani na CD-u i u Zborniku abstrakta. Redakcioni odbor će nakon Savetovanja preporučiti i određene kompletne radove za objavljivanje u časopisu Tehnika-Saobraćaj.

 

MARKETING I PREZENTACIJE

U okviru Savetovanja biće organizovane prezentacije zainteresovanih firmi iz oblasti saobraćajnog inženjerstva i izložba saobraćajne opreme. Zainteresovani za prezentacije I izložbeni prostor mogu rezervisati termin, odnosno željeni prostor. Medijska podrška RTS SAT.

Datum pocetka: 
Thu, 17/05/2012 - 10:30
Datum zavrsetka: 
Fri, 18/05/2012 - 18:15
Lokacija: 
Subotica
Kontakt osoba: 
Nemanja Živadinović
Kontakt telefon: 
+ 381 25 422 225 / fax. + 381 25 24 494
Kontakt email: 
air_jat@open.telekom.rs